Ceník stěhování a vyklízení

2 pracovníci 1000kč/h

Za každého dalšího pracovníka 400kč/h

Dodávka + řidič 600kč/h

Doprava mimo město 14kč/km

Těžká břemena nad 100kg (piana, kotle atp.) účtujeme individuálně dle počtu pater, případně metrů donášky.

Veškeré ceny jsou konečné.